Структура

Катедра "Икономика на туризма"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Жаклин Коен

Телефон: (02) 8195 441
Кабинет: 2115

Преподавателски състав:

Хонорувани преподаватели:

Докторанти:
Ангел Стойков
Форма на обучение: редовно
Борис Карагеоргиев
Форма на обучение: редовно
Виктория Коларова
Форма на обучение: редовно
Габриела Лебешковска
Форма на обучение: редовно
Дарина Цветанова
Форма на обучение: редовно
Лили Станоева
Форма на обучение: редовно
Патрисия Цанкова
Форма на обучение: редовно
Симона Маджарова
Форма на обучение: редовно
Вихрен Кирилов
Форма на обучение: задочно
Владо Божилов
Форма на обучение: задочно
Данаил Джилджов
Форма на обучение: задочно
Десислава Александрова
Форма на обучение: задочно
Ирина Карадакова
Форма на обучение: задочно
Димитър Кръстев
Форма на обучение: самостоятелно
Екатерина Христова
Форма на обучение: самостоятелно
Калин Николов
Форма на обучение: самостоятелно