Структура

Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Величка Спасова

Телефон: (02) 8195 292
Кабинет: 3054

Преподавателски състав:

Хонорувани преподаватели:

Докторанти:
Благовест Благоев
Форма на обучение: редовно
Ивайло Цолов
Форма на обучение: редовно
Кадифка Боризанова
Форма на обучение: редовно
Марта Клисурова
Форма на обучение: редовно
Надя Парпулова-Ашуърт
Форма на обучение: редовно
Николай Николов
Форма на обучение: редовно
Ралица Зотова
Форма на обучение: редовно
Силвия Николова
Форма на обучение: редовно
Адалберт Миланов
Форма на обучение: задочно
Боряна Колева
Форма на обучение: задочно
Георги Самандов
Форма на обучение: задочно
Диляна Тюфекчиева Христова
Форма на обучение: задочно
Димитринка Ценова
Форма на обучение: задочно
Елена Ананиева
Форма на обучение: задочно
Моника Димитрова-Бийчър
Форма на обучение: задочно
Евелин Виденов
Форма на обучение: самостоятелно