Структура

Катедра "Национална и регионална сигурност"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Катрин Вангелова

Телефон: (02) 8195 298
Кабинет: 5027

Преподавателски състав:

Хонорувани преподаватели:

Докторанти:
Георги Тасев
Форма на обучение: редовно
Георги Стаматов
Форма на обучение: редовно
Георги Филипов
Форма на обучение: редовно
Стефан Стефанов
Форма на обучение: редовно
Адела Бозмарова-Петрова
Форма на обучение: задочно
Александра Александрова
Форма на обучение: задочно
Анна - Мария Маркова
Форма на обучение: задочно
Виола Банкова
Форма на обучение: задочно
Калоян Йорданов
Форма на обучение: задочно
Михаил Иванов
Форма на обучение: задочно
Петя Китова
Форма на обучение: задочно
Светла Александрова
Форма на обучение: задочно
Стела Станиславова
Форма на обучение: задочно
Татяна Дочева
Форма на обучение: задочно
Тодор Борисов
Форма на обучение: задочно
Христина Лесова
Форма на обучение: задочно
Ясен Цветков
Форма на обучение: задочно
Атанаска Миндевска
Форма на обучение: самостоятелно
Бокхари Монеир Ахмед
Форма на обучение: самостоятелно
Веселин Славчев
Форма на обучение: самостоятелно
Виктория Стоянова
Форма на обучение: самостоятелно
Владимир Георгиев
Форма на обучение: самостоятелно
Елена Ангелова
Форма на обучение: самостоятелно
Еммануел Абенанйе
Форма на обучение: самостоятелно
Ивайло Илиев
Форма на обучение: самостоятелно
Иван Костов
Форма на обучение: самостоятелно
Кристиан Ангелов
Форма на обучение: самостоятелно
Мартин Тинчев
Форма на обучение: самостоятелно
Нина Зарева
Форма на обучение: самостоятелно
Росен Тодоров
Форма на обучение: самостоятелно
Сара Мохамед
Форма на обучение: самостоятелно
Тумело Бараеди
Форма на обучение: самостоятелно