Структура

Катедра "Икономика на търговията"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Райна Димитрова

Личен e-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 212
Кабинет: 2129

Преподавателски състав:

Хонорувани преподаватели:

Докторанти:
Мария Василева
Форма на обучение: редовно
Иван Славчев
Форма на обучение: задочно
Илияна Дикова
Форма на обучение: задочно
Мариана Петрова
Форма на обучение: задочно