Структура

Катедра "Медии и обществени комуникации"

в.и.д. ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Ивайла Николова

Телефон: (02) 8195 370
Кабинет: 3078

Преподавателски състав:

Хонорувани преподаватели:

Докторанти:
Албена Александрова
Форма на обучение: редовно
Алина Дериволкова
Форма на обучение: редовно
Божидар Атанасов
Форма на обучение: редовно
Боряна Райчева-Данаилова
Форма на обучение: редовно
Васил Календеров
Форма на обучение: редовно
Василена Иванова
Форма на обучение: редовно
Милена Винарова
Форма на обучение: редовно
Никол Предьова
Форма на обучение: редовно
Петър Димитров
Форма на обучение: редовно
Светослав Метанов
Форма на обучение: редовно
Таня Димова
Форма на обучение: редовно
Хелена Тодорова
Форма на обучение: редовно
Боряна Христова
Форма на обучение: задочно
Любослава Миткова
Форма на обучение: задочно
Мария Константинова
Форма на обучение: задочно
Росана Манева
Форма на обучение: задочно
Рослава Куманова
Форма на обучение: задочно
Симона Нанова
Форма на обучение: задочно
Йетон Лакна
Форма на обучение: самостоятелно
Мая Бойчева
Форма на обучение: самостоятелно