Структура

Финансово-счетоводен факултет

Приемно време на декана:

понеделник - 14:00 - 16:00

Декан
Заместник-декан по учебната работа
Заместник-декан по научноизследователската дейност
Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Началник сектор
Емилия Стоименова

Емилия Стоименова

Телефон: (02) 962 34 85, (02) 8195 302
Кабинет: 1037