Структура

Катедра "Международни отношения"

Ръководител катедра
Заместник-ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Соня Кушлева

Телефон: (02) 8195 333
Кабинет: 3080

Преподавателски състав:

Хонорувани преподаватели:

Докторанти:
Аксел Бошнаков
Форма на обучение: редовно
Даяна Асенова
Форма на обучение: редовно
Методий Иванов
Форма на обучение: редовно
Оксана Тулуш
Форма на обучение: редовно
Петьо Блъсков
Форма на обучение: редовно
Симона Йосифова
Форма на обучение: редовно
Степан Карамалак
Форма на обучение: редовно
Татяна Митревска
Форма на обучение: редовно
Денис Беев
Форма на обучение: задочно
Живко Вълков
Форма на обучение: задочно
Ивета Стаменова
Форма на обучение: задочно
Изабела Лазова
Форма на обучение: задочно
Илиян Крумов
Форма на обучение: задочно
Мариана Трифонова
Форма на обучение: задочно
Ралица Василева
Форма на обучение: задочно
Ясен Георгиев
Форма на обучение: задочно
Елена Розберг
Форма на обучение: самостоятелно