Структура

Катедра "МИО и бизнес"

Ръководител катедра
Заместник-ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар
Виолета Божкова

Виолета Божкова

Телефон: (02) 8195 345
Кабинет: 3016

Преподавателски състав:

Хонорувани преподаватели:

Докторанти:
Ашот Казарян
Форма на обучение: редовно
Валентин Маринов
Форма на обучение: редовно
Вълко Джанкардашлийски
Форма на обучение: редовно
Елена Димитрова - Цонева
Форма на обучение: редовно
Елица Балабанова
Форма на обучение: редовно
Златко Бакев
Форма на обучение: редовно
Иван Стоев
Форма на обучение: редовно
Иван Маврудиев
Форма на обучение: редовно
Илиян Сарандалиев
Форма на обучение: редовно
Камелия Бийдерман
Форма на обучение: редовно
Константин Иванов
Форма на обучение: редовно
Мария Кръстева
Форма на обучение: редовно
Мирослав Върбанов
Форма на обучение: редовно
Павел Табаков
Форма на обучение: редовно
Ханна Канг
Форма на обучение: редовно
Антоанета Николова
Форма на обучение: задочно
Васил Карасанов
Форма на обучение: задочно
Виктория Лозева-Колева
Форма на обучение: задочно
Вяра Лавчева
Форма на обучение: задочно
Георги Малчев
Форма на обучение: задочно
Даниел Йорданов
Форма на обучение: задочно
Данийл Танев
Форма на обучение: задочно
Делян Толев
Форма на обучение: задочно
Десислава Михайлова
Форма на обучение: задочно
Диляна Димитрова
Форма на обучение: задочно
Екатерина Стефанова
Форма на обучение: задочно
Кристина Петкова
Форма на обучение: задочно
Мартин Петков
Форма на обучение: задочно
Никол Кънчев
Форма на обучение: задочно
Пламен Пувков
Форма на обучение: задочно
Филип Петков
Форма на обучение: задочно
Явор Карагьозов
Форма на обучение: задочно
Ивелина Кавурска
Форма на обучение: самостоятелно
Пийт Кристофърсън
Форма на обучение: самостоятелно
Яна Данаилова
Форма на обучение: самостоятелно