Структура

Катедра "Икономическа социология"

Приемно време на ръководител катедра:

  • понеделник - 12:30 - 14:30
  • вторник - 11:00 - 13:00

Ръководител катедра
Заместник-ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар
Мария Божкова

Мария Божкова

Личен e-mail: [email protected]
Телефон: (02) 8195 444
Кабинет: 3084

Преподавателски състав:

Хонорувани преподаватели:

Докторанти:
Атанас Стойчев
Форма на обучение: редовно
Владислава Димитрова
Форма на обучение: редовно
Радина Великова
Форма на обучение: редовно
Радослава Лалчева
Форма на обучение: редовно
Тони Цветанова
Форма на обучение: редовно
Габриела Марангозова
Форма на обучение: задочно
Емил Георгиев
Форма на обучение: задочно
Маряна Михайлова
Форма на обучение: задочно
Тереза Трайкова
Форма на обучение: задочно
Трифон Трифонов
Форма на обучение: задочно
Павлин Тодоров
Форма на обучение: самостоятелно
Росен Кутелов
Форма на обучение: самостоятелно