Структура

Катедра "Икономикс"

Ръководител катедра
Заместник-ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Елена Лесова

Телефон: (02) 8195 470
Кабинет: 4013

Преподавателски състав:

Хонорувани преподаватели:

Докторанти:
Драган Йовановски
Форма на обучение: редовно
Емил Жарков
Форма на обучение: редовно
Констанца Гюрова
Форма на обучение: редовно
Стела Тупарова
Форма на обучение: редовно
Антон Кушев
Форма на обучение: задочно
Данко Тонев
Форма на обучение: задочно
Девора Недялкова
Форма на обучение: задочно
Димитър Здравков
Форма на обучение: задочно
Николай Йорданов
Форма на обучение: задочно
Петко Пишинов
Форма на обучение: задочно
Петър Пиперков
Форма на обучение: задочно