Структура

Сектор "Управление на университетския сайт"

Ръководител сектор

Виктория Стоянова

Личен e-mail: [email protected]
Телефон: 0889 501 327
Кабинет: 3041