Структура

Ректорско-декански съвет

Ректор
Заместник-ректор по учебната дейност
Заместник-ректор по научноизследователска дейност
Заместник-ректор по международната дейност
Заместник-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики
Помощник-ректор
Проф. д.н. Кирил Стойчев

Проф. д.н. Кирил Стойчев

Телефон: (02) 962 41 75; (02) 8195 755
Кабинет: 1018
Декан на Общоикономическия факултет
Декан на Финансово-счетоводния факултет
Декан на факултет "Управление и администрация"
Декан на факултет "Икономика на инфраструктурата"
Декан на факултет "Международна икономика и политика"
Декан на факултет "Приложна информатика и статистика"
Декан на Бизнес факултет
Декан на Юридическия факултет
Директор на Център за дистанционно обучение
Директор на Регионален център за дистанционно обучение - Хасково
Председател на Студентския съвет
Илиян Чабуклийски

Илиян Чабуклийски

Телефон: (02) 8195 581
Кабинет: 1010