Специализирано звено за практическо обучение

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 05 декември 2017 16:09

Кандидатстудентски състезания и конкурси

На първенците от организираните по решение на Академичния съвет национални състезания и конкурси се признава оценка Отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за съответното поднаправление.