Специализирано звено за практическо обучение

Обновено: вторник, 10 октомври 2023 11:39

Кандидатстудентски състезания и конкурси за приемане на студенти през учебната 2024/2025 година

На първенците от организираните по решение на Академичния съвет национални състезания и конкурси се признава оценка Отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС, съгласно регламентите на състезанията.