Структура

Академичен съвет

   

Хабилитирани преподаватели

  1.

проф. д-р Димитър Панайотов Димитров

  2.

проф. д-р Валентин Димитров Гоев

  3.

проф. д-р Георги Шинков Забунов

  4.

проф. д-р Диана Илиева Копева

  5.

проф. д.н. Живко Иванов Драганов

  6.

проф. д-р Лалко Стойчев Дулевски

  7.

проф. д-р Маргарита Николаева Атанасова

  8.

проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

 9.

проф. д-р Мирослава Атанасова Раковска

 10.

проф. д-р Надя Димитрова Миронова

 11.

проф. д.н. Пенчо Денчев Пенчев

 12.

проф. д-р Пресияна Стойкова Ненкова

 13.

проф. д-р Румен Йорданов Брусарски

 14.

проф. д.н. Симеон Денев Желев

 15.

проф. д-р Снежана Александрова Башева

 16.

проф. д-р Спас Богданов Ставрев

 17.

проф. д-р Христина Лазарова Николова

 18.

проф. д-р Христо Иванов Катранджиев

 19.

проф. д-р Цветана Александрова Стоянова

 20.

доц. д-р Александър Иванов Вълков

 21.

доц. д-р Андрей Иванов Нончев

 22.

доц. д-р Бисер Христов Петков

 23.

доц. д-р Блага Иванова Благоева

 24.

доц. д-р Гергана Василева Боянова

 25.

доц. д-р Димитър Марчев Благоев

 26.

доц. д-р Захари Емилов Торманов

 27.

доц. д-р Мария Енева Бакалова

 28.

доц. д-р Нончо Иванов Димитров

 29.

доц. д-р Радко Асенов Радев

 30.

доц. д-р Силвия Цветкова Терезова

   

Нехабилитирани преподаватели

 31.

ас. д-р Даниел Славеев Парушев

 32.

гл. ас. д-р Илия Добромиров Гътовски

   

Докторанти и студенти

 33.

Ангел Тодоров Стойков

 34.

Георги Стоянов Стаматов

 35.

Илиян Мирославов Чабуклийски

 36.

Кристиян Руменов Маджуров

 37.

Тодор Василев Вуков

   

Административен персонал

 38.

Веселин Кирилов Ангелов