Структура

Отдел "Учебна документация, отчетност и контрол"

Началник отдел

Албена Марковска

Телефон: (02) 962 38 79; (02) 8195 703
Кабинет: 2041