Структура

Сектор "Верификация и признаване"

в.и.д. ръководител сектор
Гл. ас. д-р Виолета  Тончева-Златкова

Гл. ас. д-р Виолета Тончева-Златкова

Телефон: (02) 8195 363
Кабинет: 2043