Структура

Катедра "Публичноправни науки"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Валентина Найденова

Телефон: (02) 8195 633
Кабинет: 1103

Преподавателски състав:

Гост-преподаватели:

Хонорувани преподаватели:

Докторанти:
Димитър Стоянов
Форма на обучение: редовно
Радослав Иванов
Форма на обучение: редовно
Тюркер Моллахасан
Форма на обучение: редовно
Антон Кръстев
Форма на обучение: задочно
Ганчо Данчев
Форма на обучение: задочно
Милен Върбанов
Форма на обучение: задочно
Анна Бамбалска
Форма на обучение: самостоятелно