Структура

Отдел "Чуждестранни студенти и европриложения към дипломите"

Началник отдел

Анита Цанева

Телефон: (02) 8195 438
Кабинет: 1030