Структура

Общоикономически факултет

Декан
Заместник-декан по учебната работа
Заместник-декан по научноизследователската дейност
Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Началник сектор

Лъчезара Васева

Телефон: (02) 962 38 17, (02) 8195 497
Кабинет: 2027