Специализирано звено за практическо обучение

Обновено: събота, 20 февруари 2016 15:46

Студентски практики 2013-2015 г.

Удостоверения

Получаване на удостоверения за успешно проведено практическо обучение:

 • За приключилите студенти през месец август и месец септември 2013 г. – на 22.01.2014 г. (сряда) от 15.00 часа в зала 2006;
 • За приключилите студенти през месец октомври и месец ноември 2013 г. – на 23.01.2014 г. (четвъртък) от 15.00 часа в зала 2007;
 • За приключилите студенти през месец декември 2013 г. - на 14.02.2014 г. (петък) от 10.00 часа в кабинет 2068;
 • За приключилите студенти през месец януари 2014 г. - на 07.03.2014 г. (петък) от 12.00 часа в кабинет 2068;
 • За приключилите студенти през месец февруари 2014 г. - на 28.03.2014 г. (петък) от 12.00 часа в кабинет 2068;
 • За приключилите студенти през месец март 2014 г. - на 16.05.2014 г. (петък) от 12.00 часа в кабинет 2068;
 • За приключилите студенти през месец април 2014 г. - на 10.06.2014 г. (вторник) от 10.00 часа в кабинет 2068;
 • За приключилите студенти през месец май 2014 г. - на 16.07.2014 г. (сряда) от 15.00 часа в кабинет 2068;
 • За приключилите студенти през месец юни 2014 г. - на 16.07.2014 г. (сряда) от 15.00 часа в кабинет 2068;
 • За приключилите студенти през месец юли 2014 г. - на 26.09.2014 г. (петък) от 10.00 часа в кабинет 2068;
 • За приключилите студенти през месец август 2014 г. - на 22.10.2014 г. (сряда) от 15.00 часа в кабинет 2068;
 • За всички студенти, които не са получили удостоверения до месец август включително - на 12.11.2014 г. (сряда) от 15.00 часа в кабинет 2068;
 • За приключилите студенти през месец септември и октомври 2014 г. - на 12.12.2014 г. (петък) от 15.00 часа в кабинет 2068;
 • За всички студенти, които не са получили удостоверения - на 22.01.2015 г. (четвъртък) от 15.00 часа в кабинет 2068;
 • За всички студенти, които не са получили удостоверения - на 24.02.2015 г. (вторник) от 14.00 часа в кабинет 2068;
 • За всички студенти, които не са получили удостоверения - на 24.03.2015 г. (вторник) от 14.00 часа в кабинет 2068;
 • За всички студенти, които не са получили удостоверения - на 28.04.2015 г. (вторник) от 14.00 часа в кабинет 2068;
 • За всички студенти, които не са получили удостоверения - на 26.05.2015 г. (вторник) от 14.00 часа в кабинет 2068;
 • За всички студенти, които не са получили удостоверения - на 15.06.2015 г. (понеделник) от 16.00 часа в кабинет 2068;
 • За приключилите студенти през месеците юни, юли и август 2015 г., както и всички, които не са получили удостоверения - на 30.09.2015 г. (сряда) от 14.00 часа в кабинет 2068;
 • За всички студенти, които не са получили удостоверения - на 09.10.2015 г. (петък) от 10.00 часа в кабинет 2068;
 • За приключилите студенти през месец ноември 2015 г., както и всички, които не са получили удостоверения - на 17.12.2015 г. (четвъртък) от 14.00 часа в кабинет 2068.

Контакти

доц. д-р Росен Кирилов – водещ функционален експерт на проекта - тел. (02) 8195 312, [email protected]