Специализирано звено за практическо обучение

Обновено: събота, 17 ноември 2018 16:06

Студентски практики - Фаза I - 2016-2017 г.


ОП НОИР - ЛОГО

BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – фаза 1, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз

Студентски практики

http://praktiki.mon.bg/sp


Поради изчерпване на допълнително предоставения брой места за студенти по проект BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – фаза I, приемането на договори се преустановява !


 

Информация за организации - работодатели и ментори

Подписаните договори на организациите - работодатели и менторите могат да се получат всеки работен ден до края на срока на проекта от понеделник до петък от 9.00 ч. - 12.00 ч. и от 13.00 ч. - 16.00 ч. в УНСС - партер, кабинет 1011.


Отчети на ментори

Отчетите на ментори, за приключилите студенти през Ноември 2018 г. подписани в 3 екз. се представят в УНСС, през периода от 6 до 10 декември 2018 г. (включително) от 9.00 - 12.00 ч. и от 13.00 - 16.00 часа в кабинет 1011, партер. Отчетите могат да бъдат изпращани и с куриер на адрес: гр. София, пк. 1700, Студентски град "Христо Ботев", бул. "8-ми Декември", УНСС, кабинет 1011 за екип "Студентски практики - фаза I". Съгласно публикуваните инструкции от ЕОУП на МОН отчети получени в УНСС след 10.12.2018 г. 16.00 часа няма да бъдат обработвани !

 

Служебни бележки на ментори

Информация за готовността и начина за получаване на служебните бележки на менторите за изплатени доходи през 2018 г. по проект "Студентски практики - фаза 1" ще бъде публикувана в началото на януари 2019 г.


Удостоверения за приключено практическо обучение на студенти

Удостоверенията за приключено практическо обучение се връчват, както следва:

 • за приключилите студенти през м. Декември 2016 г. - на 3 Февруари 2017 г. (петък) от 13.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Януари 2017 г. - на 28 Февруари 2017 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Февруари 2017 г. - на 30 Март 2017 г. (четвъртък) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Март 2017 г. - на 25 Април 2017 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Април 2017 г. - на 30 Май 2017 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Май 2017 г. - на 27 Юни 2017 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Юни 2017 г. - на 11 Юли 2017 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Юли 2017 г. - на 12 Септември 2017 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Август 2017 г. - на 12 Септември 2017 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Септември 2017 г. - на 17 Октомври 2017 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Октомври 2017 г. - на 14 Ноември 2017 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Ноември 2017 г. - на 12 Декември 2017 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Декември 2017 г. - на 16 Януари 2018 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Януари 2018 г. - на 13 Февруари 2018 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Февруари 2018 г. - на 13 Март 2018 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Март 2018 г. - на 17 Април 2018 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Април 2018 г. - на 15 Май 2018 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Май 2018 г. - на 12 Юни 2018 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Юни 2018 г. - на 10 Юли 2018 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Юли 2018 г. - на 11 Септември 2018 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Август 2018 г. - на 11 Септември 2018 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Ноември 2018 г. - на 11 Декември 2018 г. (вторник) от 13.00 часа в кабинет 1011.

Справка за изпълнението на проекта към 05.10.2018 г.

Брой сключени договори с организации - работодатели Брой сключени договори с ментори Брой сключени договори със студенти Брой приключили студенти
385 638 3200 3000

За контакти:

Екип "Студентски практики - фаза I"

1700 София, УНСС, Студентски град "Христо Ботев", бул. "8-ми декември"

Кабинет 1011 партер, тел. (02) 8195 693, 0889 881183 praktiki@unwe.bg

доц. д-р Росен Кирилов, водещ функционален експерт