Структура

Управители на студентските общежития на УНСС

служебни номера Управители общежития

Поделение Студентски столове и общежития - УНСС

Управители на общежития

Телефон

№ 9

Росица Царева

(02) 975 80 67

№ 23 А

Иринка Попова

(02) 862 87 07

№ 23 Б

Ели Вакарелова

(02) 862 87 35

№ 24

Васка Асенова

(02) 968 90 10

№ 26

Елка Владимирова

(02) 862 46 16

№ 36 Б

Василена Минчева

(02) 862 94 47

№ 38

Виолета Авдала

(02) 862 94 27

№ 40 А

Елисавета Димитрова

(02) 862 46 15

№ 53 Б

Елеонора Медарова

(02) 868 21 33

№ 55 В

Елеонора Медарова

(02) 868 12 11

№ 55 Г

Галя Лазарова

(02) 868 13 19

№ 61 А

Виолета Иванова

(02) 868 53 40