Структура

Сектор "Нормативно обслужване"

Ръководител сектор

Румяна Димитрова

Телефон: (02) 8195 311
Кабинет: 2032
Главен юрисконсулт

Антон Лалов

Телефон: (02) 8195 431
Кабинет: П022