Структура

Отдел "Библиотечно обслужване"

Началник отдел

Марияна Матейна

Телефон: (02) 8195 493
Кабинет: Заемна служба