Специализирано звено за практическо обучение

Обновено: четвъртък, 29 септември 2022 13:11

График и условия


Сайт на Поделение "Студентски столове и общежития" 


Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно подаване на заявления и документи за кандидатстване за общежитие през учебната 2022/2023 година

От 16 май 2022 г. започва подаването на документи за общежитие за учебната 2022/2023 г. за всички студенти, продължаващи обучението си през предстоящата нова учебна година. Всички важни срокове, относно настанителната кампания, можете да намерите в Графикa за провеждане на настанителния процес в студентските общежития на П“ССО.

Членовете на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се можете да откриете всеки вторник от 17 май до 18 октомври 2022 г. от 9.00 до 14.00ч. в блок 23А ниско тяло или на имейл [email protected].

_____________________________

______________________________

 График за провеждане на настанителния процес в студентските общежития за учебната 2022/2023 г.

 Онлайн подаване на документи за общежитие

 ЗАПОВЕД на основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, Раздел II от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове и в съответствие с Правилата за провеждане на настанителния процес в студентските общежития на Поделение „Студентски столове и общежития“ (П „ССО“) към УНСС

 Заявление

______________________________

Служебен имейл на сектор настаняване

______________________________

Служебен имейл на КСБВУ

E-mail e-mail: [email protected]

______________________________