Специализирано звено за практическо обучение

Информационна среща за академични наставници

вторник, 27 септември 2016 13:40 /
Начало:
петък, 30 септември 2016 13:00
Край:
петък, 30 септември 2016 15:00
Място:
УНСС, зала 2028А
Подробности:

На 30 Септември 2016 г. от 13.00 часа в зала 2028А на УНСС ще се проведе информационна среща за академични наставници по проект BG05M2OP001-2.002 „Студентски практики – фаза 1“