Специализирано звено за практическо обучение

Обновено: неделя, 10 май 2020 17:42

Студентски практики - Фаза I - 2016-2017 г.


ОП НОИР - ЛОГО

BG05M2OP001-2.002-0001 „Студентски практики“ – фаза 1, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз

Студентски практики

http://praktiki.mon.bg/sp


Служебни бележки на ментори

Служебните бележки на менторите са налични в системата на адрес http://szpo.unwe.bg/praktiki/Login. Всеки ментор е получил мейл с указания, как може да свали електронната версия на служебната си бележка. Оригиналите на служебните бележки на хартия могат да бъдат получени всеки работен ден от кабинет 1011 на УНСС.


Удостоверения за приключено практическо обучение на студенти

Удостоверенията за приключено практическо обучение се връчват, както следва:

 • за приключилите студенти през м. Декември 2016 г. - на 3 Февруари 2017 г. (петък) от 13.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Януари 2017 г. - на 28 Февруари 2017 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Февруари 2017 г. - на 30 Март 2017 г. (четвъртък) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Март 2017 г. - на 25 Април 2017 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Април 2017 г. - на 30 Май 2017 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Май 2017 г. - на 27 Юни 2017 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Юни 2017 г. - на 11 Юли 2017 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Юли 2017 г. - на 12 Септември 2017 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Август 2017 г. - на 12 Септември 2017 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Септември 2017 г. - на 17 Октомври 2017 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Октомври 2017 г. - на 14 Ноември 2017 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Ноември 2017 г. - на 12 Декември 2017 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Декември 2017 г. - на 16 Януари 2018 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Януари 2018 г. - на 13 Февруари 2018 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Февруари 2018 г. - на 13 Март 2018 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Март 2018 г. - на 17 Април 2018 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Април 2018 г. - на 15 Май 2018 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Май 2018 г. - на 12 Юни 2018 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Юни 2018 г. - на 10 Юли 2018 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Юли 2018 г. - на 11 Септември 2018 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Август 2018 г. - на 11 Септември 2018 г. (вторник) от 17.00 часа в кабинет 1011.
 • за приключилите студенти през м. Ноември 2018 г. - на 11 Декември 2018 г. (вторник) от 13.00 часа в кабинет 1011.

Справка за изпълнението на проекта към 29.12.2018 г.

Брой сключени договори с организации - работодатели Брой сключени договори с ментори Брой сключени договори със студенти Брой приключили студенти
385 638 3200 3200

За контакти:

Екип "Студентски практики - фаза I"

1700 София, УНСС, Студентски град "Христо Ботев", бул. "8-ми декември"

Кабинет 1011 партер, тел. (02) 8195 693, 0889 881183 [email protected]

доц. д-р Росен Кирилов, водещ функционален експерт