Специализирано звено за практическо обучение

Информационна среща с академични наставници по проект BG05M2OP001-2.002 „Студентски практики - фаза 1“

понеделник, 10 октомври 2016 21:06

Разглеждате снимки от Информационна среща с академични наставници по проект BG05M2OP001-2.002 „Студентски практики - фаза 1“

Вижте пълен текст на Информационна среща с академични наставници по проект BG05M2OP001-2.002 „Студентски практики - фаза 1“

На 30 септември 2016 г. от 13.00 часа в голямата конферентна зала на УНСС се проведе информационна среща с академични наставници по проект BG05M2OP001-2.002 „Студентски практики - фаза 1“, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г.

На 30 септември 2016 г. от 13.00 часа в голямата конферентна зала на УНСС се проведе информационна среща с академични наставници по проект BG05M2OP001-2.002 „Студентски практики - фаза 1“, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г.

Страница:

Галерия снимки от Информационна среща с академични наставници по проект BG05M2OP001-2.002 „Студент ...