Специализирано звено за практическо обучение

Информационна среща с академични наставници по проект BG05M2OP001-2.002 „Студентски практики - фаза 1“

понеделник, 10 октомври 2016 21:06

На 30 септември 2016 г. от 13.00 часа в голямата конферентна зала на УНСС се проведе информационна среща с академични наставници по проект BG05M2OP001-2.002 „Студентски практики - фаза 1“, финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г.

 

В голямата конферентна зала по време на срещата

Доц. д-р Росен Кирилов, зам.-директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК) и ръководител на Специализираното звено за практическо обучение представи основните възможности на проекта и задълженията на академичните наставници.

доц. д-р Росен Кирилов

Бяха обсъдени изискванията на проекта и бе формиран списък от академични наставници, които ще вземат участие в практическото обучение на студентите от УНСС.

 

Галерия снимки от Информационна среща с академични наставници по проект BG05M2OP001-2.002 „Студент ...