Специализирано звено за практическо обучение

Информационна среща за студенти

понеделник, 10 октомври 2016 21:34 /
Начало:
вторник, 11 октомври 2016 16:00
Край:
вторник, 11 октомври 2016 18:00
Място:
Голяма конферентна зала
Подробности:

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЗВЕНО ЗА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

към Междууниверситетския център за развитие на кариерата 

П О К А Н А

 

Уважаеми студенти,

Във връзка със стартирането на дейностите на проект BG05M20P001-2.002 „Студентски практики – фаза 1“ по оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. (http://praktiki.mon.bg/sp), УНСС организира информационна среща за обсъждане на възможностите за сключване на договори и изискванията по проекта. Тя ще се състои на 11 октомври (вторник) от 16.00 часа в голямата конферентна зала на УНСС

Всеки студент, преминал успешно практическо обучение получава стипендия в размер на 480 лв.

Екипът на проекта от УНСС Ви благодари за интереса и вниманието към организираното събитие.

Допълнителна информация можете да получите на praktiki@unwe.bg, УНСС партер, кабинет 1011, тел. 02 / 8195 693.